Misja

Misja spółki jest dostarczanie owoców i warzyw spełniających najwyższe standardy jakościowe i smakowe. Aby osiągnąć ten cel SADMAX w sposób priorytetowy traktuje profesjonalizację całego procesu produkcyjnego.

Chodzi bowiem nie tylko o walory jakościowe i smakowe eksportowanych płodów. Kapitalne znaczenie ma także sposób przygotowania i standaryzowania produktu. Aby sprostać tym wymaganiom nie wystarczy wyprodukowanie produktów o odpowiedniej jakości .

Równie istotne znaczenie ma także odpowiednie przygotowanie, opakowanie i terminowa dostawa towaru. Tylko w ten sposób – zdaniem udziałowców SADMAX-u - można osiągnąć rynkowy sukces i stabilizację cen.
O Firmie

Grupa producentów rolnych SADMAX sp. z o.o. założona została w listopadzie 2010 roku. Jej siedziba i teren działania znajdują się w samym sercu tradycyjnego centrum sadowniczego. Założeniu spółki przyświecało mocne przekonanie, że tylko w takiej formule organizacyjnej, tutejsi sadownicy będą w stanie sprostać rosnącym wymaganiom odbiorców zagranicznych. Chodzi tu nie tylko o walory jakościowe i smakowe eksportowanych płodów. Coraz większe znaczenie ma także sposób przygotowania i standaryzowania produktu. By sprostać tym wymaganiom nie wystarczy wyprodukowanie produktów o odpowiedniej jakości . Co równie istotne - należy je odpowiednio przygotować, opakować i terminowo dostarczyć. Wychodząc z powyższych przesłanek producenci postanowili się zorganizować, jako grupa producentów, widząc w tym jedyny sposób na poprawienie swojej pozycji rynkowej i stabilizację cen.


Początkowo w skład spółki wchodziło 5 członków, obecnie zrzeszamy 27 gospodarstw sadowniczych. Dysponujemy 200 ha powierzchnią upraw, co umożliwia wyprodukowanie 11.000 ton owoców rocznie. Głównym produktem Grupy są jabłka. W ofercie posiadamy również kapustę pekińską, truskawki, wiśnie, czereśnie.

Spółka dysponuje spójną strategia działania na najbliższe lata, dzięki czemu rozwija się w sposób dynamiczny – ale i przemyślany. W 2012 r. rozpocznie się budowa nowego obiektu produkcyjnego  w miejscowości Kaplin, Mogielnica W przeciągu kilku miesięcy powstanie tu funkcjonalny kompleks obejmujący sortownię owoców  z komorami chłodniczymi, zapleczem sanitarno – higienicznym oraz część biurowa. Sortownia wyposażona będzie w najnowocześniejsze urządzenia do sortowania, przechowywania  i pakowania owoców i warzyw, spełniających wysokie standardy Unii Europejskiej. Dzięki temu nowoczesnemu obiektów – spółka SADMAX – będzie mogła w sposób wymierny podwyższyć konkurencyjność swojej oferty nie tylko w kraju, ale także na rynkach zagranicznych.